Så arbetar vi

Musikantens förskola ska vara en plats där alla barn känner sig välkomna och trygga. Vi ser barnen som kompetenta, med olika styrkor och erfarenheter och ett driv till att lära.

Barnen behöver tid och plats för lek, både enskilt och i grupp. Hos oss bjuds ditt barn dagligen på glädje och skratt!

Vi ser nyfikna, kreativa, lösningsfokuserade och idérika barn hos oss. Barnen framför sina åsikter och argumenterar för sina idéer. Att skapa gemenskap, en vi-känsla där alla blir sedda och lyssnade på är en viktig grund i vårt arbete. Vi vuxna är positiva förebilder. Vi har roligt när vi lär. Vi använder alla våra sinnen när vi lär. Ditt barns tankar och funderingar är en viktig kunskapskälla och tillsammans reflekterar vi och vidareutvecklar vårt äventyr.

Vi tar tillvara på situationer som uppkommer i leken och uppmuntrar ditt barn att testa sina teorier, våga prova, bli fängslade, och förundras tillsammans med oss pedagoger. Miljön hos oss är i ständig utveckling och förändras utifrån vad våra barn är intresserade av. Materialet är synligt och tillgängligt vilket gör att ditt barn själv kan välja vad hen vill plocka fram. Vi vuxna är medupptäckare och hjälper till att se möjligheter bakom materialet.

I våra mötesplatser får ditt barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn, vuxna och med material som utmanar och väcker nyfikenhet. Vår närhet till parken inbjuder till en obegränsad lärmiljö att undersöka och utmanas i Barnen har möjlighet att vara ute i alla väder. Närheten till Ramlösa Brunnspark gör att vi med alla våra sinnen upplever årstidsväxlingarna. I den kuperade miljön får barnen träna sin grovmotorik på ett naturligt sätt.

Läs mer om våra pedagogiska ställningstaganden