Du som förälder

Ett aktivt föräldraengagemang är en viktig förutsättning för att förskolan ska utvecklas till det bästa för barnen. Tillsammans med dig som förälder lägger vi grunden för ditt barns framtid.

God kvalitet ses i ett helhetsperspektiv och bygger bland annat på engagerade diskussioner som leder fram till verksamhetens inriktning och arbetsformer. Det är viktigt att sådana diskussioner även förs med föräldrarna.

Vi bjuder kontinuerligt in dig som förälder till utvecklingssamtal och vi har föräldramöten en gång per termin. Vi tycker också att det är viktigt med en öppen och regelbunden dialog pedagoger och förälder emellan via lämning och hämtning, mail eller telefon. Som föräldrar får du gärna ta spontan kontakt med pedagoger eller skolledning.

Unikum

Du som förälder kan följa ditt barns lärande i Unikum, som är en internetbaserad lärplattform. Här hittar du också information från förskolan.